Nabídka

Rádi vás uvítáme mezi našimi spokojenými zákazníky.
Jsme připraveni ihned nabídnout vám služby v prvotřídní kvalitě. 

Předkládáme vám následující nabídku svých služeb ke spolupráci:
DATOVA CENTRA - STANDARD A KLASIFIKACE
Nabízíme služby pro správce datových center (DC) a to testování, měření, analýzy a kontroly (audity), poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Na příklad pro datová centra se projektanti a provozovatelé spoléhají na vodítka podle standardů EN 50600, ISO/IEC např. 22237, popř. klasifikace TIERS. .certifikaci a klasifikaci DC. Výstupem je odborný posudek založený na testování, měření, analýzy a kontroly ověřitelných dat. Touto cestou zákazník získá informace vedoucí k kvalitu DC, které je třeba zohlednit již ve fázi návrhu a výstavby. Jsme připraveni konzultovat ve všech fázích vzniku a provozuenergetickou účinnost a úroveň zabezpečení, dostupnostDatové centrum podle normy ISO/IEC 22237 musí splňovat jasné požadavky na

Zdroj: ISO/IEC 22237-1:2021 Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 1: General concepts a další části normy konstrukce budovy, napájení a rozvody, regulace prostředí, telekomunikační kabelová infrastruktura, bezpečnostní systémy a správa a provoz.

KVALITA SOFTWARE
Doufáme, že našim společným cílem je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků tím, že jim poskytneme součinnost a podporu při zvýšení kvality a jakosti software, který získáváte formou výběrových řízení jako proprietárního programového vybavení stejně tak vývojem a programováním aplikací na zakázku (viz naše přednáška Best practice v oblasti nákupu a řízení IS ve veřejné správě, Česká společnost pro jakost, 2020 – kvalita a bezpečnost).
Norma ISO/IEC 9126:2001 definuje šest charakteristik, které popisují jakost softwaru. Tyto charakteristiky určují základní směr pro další propracování a popis jakosti softwaru. Směrnice popisují použití charakteristik jakosti pro hodnocení jakosti softwaru. Norma zavádí nutné vnitřní a vnější metriky.
ISO/IEC 9126-1:2001 Software engineering — Product quality — Part 1: Quality model tento standard byl revidován  ISO/IEC 25010:2011.
Zdroj: ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

 

Kontaktní informace

agemo.cz s.r.o.
Bělohorská 1652/104
Praha 6 - Břevnov
169 00
Česká republika
IČ:
05803837
DIČ